Ταυτότητα & Ιστορικό

Είμαστε μια από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, προσφέροντας από το 1991 ένα από τα κορυφαία σε απόδοση Αμοιβαία Κεφάλαια, το Triton Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού.

Στην Triton Asset Management, πιστεύουμε στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες μας που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια και τη διαφάνεια. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις βέλτιστες επενδυτικές λύσεις με βάση τους επενδυτικούς σκοπούς και στόχους των πελατών μας, συνδυάζοντας την επενδυτική εμπειρία ετών με την συνέπεια στην υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων.

Είναι στο DNA μας να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλα τα στάδια της ζωής τους, προστατεύοντας και αναπτύσσοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία και διασφαλίζοντας την ομαλή διαδοχή τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Βασικά Στοιχεία της Εταιρίας

  • Η Triton Asset Management αποτελείται από 40 στελέχη εκ των οποίων 18 επαγγελματίες διαχειριστές και επενδυτικούς συμβούλους, με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη, 20 έτη επαγγελματική εμπειρία και 15 έτη παρουσία στην εταιρία μας.
  • Θεματοφύλακας για το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα και της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η Eurobank ΑΕ. Θεματοφύλακες για τα αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού που διαχειριζόμαστε είναι: η τράπεζα Quintet Private Bank στο Λουξεμβούργο για το Incometric Fund – Triton (LF) Global Balanced Fund και η τράπεζα Société Générale Luxembourg στο Λουξεμβούργο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια 20UGS-Triton (LF) Greek Equity και 20UGS-Triton (LF) Flexible Multi-Asset FOF.
  • Το σύνολο των κεφαλαίων υπό διαχείριση είναι περίπου 1,3 δισ. € (31/12/2023).
0
Στελέχη
0
+
Διαχειριστές και Σύμβουλοι
0
Δισ. Κεφάλαια υπό διαχείριση

Τομείς Δραστηριοποίησης της Εταιρίας

  • Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με θεματοφύλακα στην Ελλάδα την Eurobank ΑΕ και στο εξωτερικό την Lombard Odier Switzerland & Luxembourg, την Société Générale Luxembourg, και την Banque Cantonale de Genève.
  • Διαχειριζόμαστε 9 αμοιβαία κεφάλαια που διέπονται από τον ελληνικό νόμο και 3 που διέπονται από το νόμο του Λουξεμβούργου.
  • Διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά τα αμοιβαία κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds, τα αμοιβαία κεφάλαια της Amundi, και τα αμοιβαία κεφάλαια της JP Morgan καθώς και το Incometric Fund, το Triton (LF) Global Balanced Fund, το Triton (LF) Greek Equity Fund και το Triton (LF) Flexible Multi-Asset FOF.

Η Ιστορία μας

1991
Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕΔΑΚ

Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕΔΑΚ από τον Ι. Βεζανή και την Ελληνοβρετανική Ασφαλιστική.

1992
HSBC Bank

Η HSBC Bank (τότε Midland Bank) εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο σαν μέτοχος μειοψηφίας με 40% και η εταιρία μετονομάζεται σε Midland Ελληνοβρετανική ΑΕΔΑΚ.

1999
HSBC Bank: Βασικός μέτοχος

Η HSBC Bank καθίσταται βασικός μέτοχος της εταιρίας, εξαγοράζοντας το ποσοστό της Ελληνοβρετανικής Ασφαλιστικής.

2006
Απόκτηση άδειας Διακριτικής και Συμβουλευτικής διαχείρισης

Η εταιρία αποκτά άδεια για την παροχή Διακριτικής και Συμβουλευτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

2013
TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ

Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρία ανεξαρτητοποιείται από τον Όμιλο της HSBC καθώς εξαγοράζεται πλήρως από τον ιδρυτικό της μέτοχο. Η εταιρία μετονομάζεται σε Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ.

2016
Triton Global Balanced Sub-Fund (Incometric Fund Umbrella)

Τον Αύγουστο του 2016 η Triton Asset Management γίνεται διαχειριστής του αμοιβαίο κεφαλαίου Triton Global Balanced Fund με έδρα το Λουξεμβούργο.

2019
Flexible Multi-Asset Fund of Funds & Greek Equity UCITS (20UGS Umbrella)

Τον Μάρτιο του 2019 η Triton Asset Management αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων δύο αμοιβαίων κεφαλαίων με έδρα το Λουξεμβούργο, του Triton (LF) Flexible Multi-Asset FOF και του Triton (LF) Greek Equity.

2020
PRI Signatory

Το 2020 η Triton Asset Management εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης» (PRI) του ΟΗΕ.

2021
Άδεια ΑΕΔΟΕΕ

Το Δεκέμβριο του 2021 η Triton Asset Management διευρύνει την άδειά της σε Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ).