Ιδιώτες Υψηλής Περιουσίας

Η Triton σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν τη γνώση και την εμπειρία της επενδυτικής μας ομάδας με την ασφάλεια μεγάλων διεθνών οίκων θεματοφυλακής. Η ανεξάρτητη δομή της εταιρίας μας μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι και αποφασιστικοί στις προτάσεις μας και στις επενδυτικές μας κινήσεις. Μέσω των διεθνών μας συνεργασιών έχουμε πετύχει να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, προκειμένου να πετύχουμε τους επενδυτικούς σας στόχους.

Οι Ανάγκες σας

Οι ανάγκες κάθε πελάτη καθορίζονται από πολυποίκιλους παράγοντες και είναι μοναδικές. Μέσα από συζητήσεις με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας. Προσαρμοζόμαστε στις προτεραιότητες των πελατών μας εξετάσουν τα συνολικά τις Επενδυτικές φορολογικές και προσωπικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Το φορολογικό και νομικό καθεστώς που διέπουν τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, Και τα αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων εξασφαλίζουν νομική και φορολογική αποτελεσματικότητα.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να διαφυλάξουμε και να αυξήσουμε επιτυχώς το κεφάλαιο σας.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε τα υπάρχοντα κρατικά ή ιδιωτικά προγράμματα συνταξιοδότησης σας με ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Οι συνταξιοδοτικές μας συνεργασίες μπορούν να σας εγγυηθούν αποτελεσματική διαχείριση των αποταμιεύσεων σας σε ανταγωνιστικό κόστος.

Οι Λύσεις μας