Στρατηγικές για Επιτυχημένες Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις

Στη σημερινή αγορά, η επίτευξη σταθερών αποδόσεων μέσω επενδυτικών χαρτοφυλακίων παραμένει μεγάλη πρόκληση για τους επενδυτές. Στην Triton Asset Management, πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δική μας ευθύνη να μοιραστούμε την επενδυτική μας εμπειρία με τους πελάτες μας. Γνωρίζουμε ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία και ότι οι πελάτες μας θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για επενδυτικές κατηγορίες, πιθανές λύσεις και σχετικά θέματα όπως ο έλεγχος ενδεχόμενων κινδύνων και ρυθμιστικών/νομικών ζητημάτων.

Ξεκινήστε νωρίς και επανεπενδύσετε τα έσοδα

Το αθροιστικό αποτέλεσμα αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η καθυστέρηση στην έναρξη των επενδύσεων στον κύκλο ζωής μας μπορεί να αποφέρει τεράστια απώλεια στην συνολική μας απόδοση. Επίσης, η επανεπένδυση τυχόν συσσωρευμένων κερδών από προηγούμενα χρόνια, σας επιτρέπει σας να επιταχύνετε την ανάπτυξη κεφαλαίου με την πάροδο του χρόνου.

Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση της επένδυσης έστω και για λίγα χρόνια ή η επιλογή να μην επανεπενδύσετε εισόδημα, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στις τελικές αποδόσεις σας.

*Το αρχικό κεφάλαιο επανεπενδύεται ετησίως

Οι αποδόσεις και ο κίνδυνος που αναλαμβάνουμε για να πετύχουμε τις αποδόσεις αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα στοιχεία

Να είστε ρεαλιστές σχετικά με τους στόχους σας και το τι μπορείτε να επιτύχετε.

Οι επενδύσεις με τις καλύτερες επιδόσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 τείνουν να είναι εκείνες με τις πιο ασταθείς τιμές. Οι μετοχές, για παράδειγμα, έχουν υποστεί κάποιες απότομες διακυμάνσεις στην αξία τους, αλλά έχουν αποδώσει σχετικά ισχυρές ετήσιες αποδόσεις σε σύγκριση με καταθέσεις που παρέμειναν επενδυμένες στην τράπεζα.

Επομένως, εάν θέλετε να στοχεύσετε σε υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, πρέπει να είστε πρόθυμοι να ανεχτείτε μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην αξία των επενδύσεών σας στην πορεία.

Ο κίνδυνος και η αστάθεια στις επενδύσεις είναι κάτι το αναμενόμενο

Μείνετε ψύχραιμοι κατά τις ασταθείς περιόδους της αγοράς. Παρόλο που τα σκαμπανεβάσματα της αγοράς είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια, οι απότομες μειώσεις είναι γεγονός και πρέπει να αναμένονται.

Ενώ σημειώθηκαν πτώσεις εντός κάθε ημερολογιακού έτους από το 1986, η αγορά μετοχών εξακολουθεί πάνω από τα δύο τρίτα του χρόνου να είναι ανοδική και να προσφέρει θετικές αποδόσεις.

Με άλλα λόγια, ενώ οι μετοχικές αγορές είναι αυτές με την μεγαλύτερη διακύμανση και πτώσεις, το 75% των τελευταίων 40 ετών είχαν θετικές αποδόσεις για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Η επιλογή του βέλτιστου χρόνου επένδυσης ή αποεπένδυσης είναι κάτι πολύ δύσκολο

Η επιλογή να παραμένεις μακροχρόνια επενδεδυμένος ακόμα και σε περιόδους υψηλής διακύμανσης είναι τις περισσότερες φορές η καλύτερη επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε μια μακροχρόνια προοπτική επενδυτικού ορίζοντα.

Η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική

Η δυνατότητα επένδυσης των χρημάτων σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων έχει δείξει ιστορικά πολύ πιο ομαλές διακυμάνσεις συγκριτικά με χαρτοφυλάκια μικρής διαφοροποίησης.

Παρά την ταραχώδη πορεία για τους επενδυτές των τελευταίων 10 ετών, η ανάλυσή μας δείχνει ότι ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προσφέρει μια πολύ πιο ομαλή πορεία σε σχέση με μια επένδυση που περιορίζεται μόνο σε μετοχές.

Χτίζοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετόχων, ομολόγων και άλλων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων συμβάλλει στον περιορισμό των μπορείτε να περιορίσετε τις απότομες μεταβολές απότομων μεταβολών στις αποδόσεις.