Επενδυτικές Συνεργασίες

Στην Triton πιστεύουμε πως κάθε επενδυτικός συνεργάτης μας πρέπει να έχει την ελευθερία να μεγαλώνει την επιχείρησή του με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα σε αυτόν. Προσφέρουμε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας που σας προσφέρουν την δυνατότητα να επιλέξετε το επίπεδο υποστήριξης που θεωρείται ιδανικό για εσάς και τους πελάτες σας. Η άρτια οργανωτική δομή, οι καλές διαχρονικά αποδόσεις και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει προσφέροντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε δίκτυα πωλήσεων, μας καθιστούν ιδανικό υποψήφιο συνεργάτη επιχείρησης προς επιχείρηση (B2B) στα πλαίσια δομών ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Στην Triton προσπαθούμε 30 χρόνια να δημιουργούμε μακροπρόθεσμες σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια, την ειλικρίνεια και την καθολική προσήλωση στα συμφέροντά, τις ανάγκες, και τους στόχους του εκάστοτε πελάτη και συνεργάτη. Επιπρόσθετα δεσμευόμαστε ότι θα παρέχουμε αληθινή ιδιοκτησία (true ownership) του πελατολογίου σας, σεβόμενοι την εμπιστοσύνη που σας έχουν δείξει και την σχέση που έχετε δημιουργήσει με τους πελάτες σας διαχρονικά.

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας:


 • Ανταγωνιστικές τιμές για τον τελικό πελάτη
 • Στενή επαφή με την επενδυτική ομάδα
 • Τακτικές συναντήσεις πωλήσεων
 • Υποστήριξη τεκμηρίωσης
 • Συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο
 • Απλή διαδικασία ενσωμάτωσης
 • Επενδυτικές ευκαιρίες
 • Φορολογική αποτελεσματικότητα
 • Ρευστότητα επενδύσεων
 • Ενημερώσεις έρευνας και ανάπτυξης αγοράς
 • Συνεχής εκπαίδευση & επαγγελματική εξέλιξη

Με τις παρακάτω λύσεις:


 • ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Triton
 • ΟΣΕΚΑ από άλλους οργανισμούς (HSBC, JP Morgan, Amundi)
 • Διαμόρφωση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κατανομής περιουσιακών στοιχείων
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης
 • Πρόσβαση σε ισχυρές διεθνείς θεματοφυλακές