Συνταξιοδοτικά & Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία

Υποστηρίζουμε ενεργά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας τα συνταξιοδοτικά και κρατικά ταμεία από το 1994. Το μακροχρόνιο ιστορικό διαχείρισης που έχουμε από αντίστοιχους φορείς, η άρτια οργανωτική δομή μας, οι διαχρονικά καλές αποδόσεις και οι βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές που ακολουθούμε μας καθιστούν ιδανικό υποψήφιο για την διαχείριση του συνταξιοδοτικού σας ταμείου. Σήμερα, πάνω από το 1/3 του συνολικού υπό διαχείριση ενεργητικού προέρχεται από συνταξιοδοτικά ταμεία.

Οι Ανάγκες σας

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στο προφίλ των υποχρεώσεων σας.

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με την βέλτιστη κατανομή ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχος χρησιμοποιώντας διαδικασίες διαρκούς παρακολούθησης.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να διαφυλάξουμε και να αυξήσουμε επιτυχώς το κεφάλαιο σας.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Η επιχειρηματική λογική δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων, η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και η ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τους πελάτες μας λόγω της ανεξάρτητης δομής μας, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τόσο τις επενδυτικές λύσεις Triton όσο και των συνεργατών μας στο πλέον ανταγωνιστικό κόστος.

Οι Λύσεις μας