Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή mail για να κλείσετε συνάντηση με εξειδικευμένο εκπρόσωπό μας.

Στην συνάντηση θα συζητηθούν οι επενδυτικές σας ανάγκες, θα καθοριστεί το επενδυτικό σας προφίλ, και θα καταλήξουμε μαζί στη βέλτιστη λύση για εσάς.

Τι είδη λογαριασμών μπορείτε να ανοίξετε στην Triton;

Ως πελάτης, μπορείτε να ανοίξετε δύο είδη λογαριασμών:

 • Δεν απαιτείται εξατομικευμένη σύμβαση, αρκεί η αποδοχή του εντύπου Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές μαζί με τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου
 • Ανταγωνιστικές προμήθειες διάθεσης, μηδενικές προμήθειες εξαγοράς
 • Πρόσβαση στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Triton και άλλες διακεκριμένες εταιρίες διαχείρισης όπως η HSBC, η Amundi & η JP Morgan 
 • Ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών που καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες
 • Πρόσβαση σε ισχυρές θεματοφυλακές

Μάθετε για τα πλεονεκτήματα του λογαριασμού αμοιβαίων κεφαλαίων εδώ


Συχνές ερωτήσεις για τους λογαριασμούς Επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια:

Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να μας προσκομίσετε ενδεικτικά, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ ΟΤΕ ή λογαριασμός εταιρίας κινητής τηλεφωνίας για επιβεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας / τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατο έγγραφο/αποδεικτικό επαγγέλματος και επαγγελματική διεύθυνσης
 • Έγγραφο/αποδεικτικό του ΑΜΚΑ (idika.gr)
 • Συμπληρωμένη αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού μητρώου

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας:

*ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δύναται, κατά περίπτωση, να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.

Κατάθεση απαραίτητων έγγραφων για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά όπως περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα 1.  
Αποστολή εμβάσματος στον λογαριασμό υποδοχής του αμοιβαίου κεφαλαίου στην τράπεζα HSBC.

Κανένα, όλα τα έξοδα επιβαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει.

Οι προμήθειες συναλλαγών στα αμοιβαία κεφάλαια περιορίζονται μόνο στις προμήθειες συμμετοχής/εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα.

Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίου γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε το μέγιστο βαθμό ασφάλειας των συναλλαγών με όλους τους πελάτες.

Ναι. Μπορείτε να έχετε όσους λογαριασμούς επιθυμείτε με τους συνδικαιούχους που εσείς ορίζετε.

Βεβαίως, μπορείτε να έχετε όσους συνδικαιούχους επιθυμείτε καθώς και ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των ανηλίκων θα χρειαστεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν διαθέτει), διαφορετικά θα χρειαστεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται αναλόγως επί των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εντολές οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους δεσμεύουν όλους τους λοιπούς συνδικαιούχους και κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση και να προβεί ακόμη και σε ολική ή μερική εξαγορά των υπό συγκυριότητα μεριδίων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση ή σύμπραξη των άλλων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματά του από τη συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα περιέχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους του λογαριασμού.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν ρευστότητα καθημερινά. Η εταιρία μας, εφόσον λάβει έγκαιρα την αίτηση εξαγοράς μεριδίων (εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων - cut off times), θα προχωρήσει στη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε διάστημα 3 έως 5 εργασίμων ημερών ανάλογα με την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλεγεί.

Ναι, από τις οικογένειες αμοιβαίων που αντιπροσωπεύει η Triton δηλαδή μερίδια αμοιβαίων JPMorgan, Amundi, ή HSBC. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ναι, μπορείτε. Το ύψος του ενεχύρου εξαρτάται από την τράπεζα που θα σας παραχωρήσει το δάνειο.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι λογαριασμοί είναι ονομαστικοί σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Οι προβλεπόμενες ενημερώσεις που λαμβάνετε είναι :

 • Οι βεβαιώσεις συμμετοχών/εξαγορών που λαμβάνετε την επόμενη εργάσιμη της συναλλαγής σας
 • Η  καρτέλα επενδυτή με την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας που λαμβάνετε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο
 • Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του χαρτοφυλακίου σας με τη συχνότητα της προτιμησής σας

Τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια με θεματοφύλακα την HSBC Continental Europe έχουν διαφορετικό ελάχιστο ποσό επένδυσης απο τα Α/Κ που έχουν θεματοφυλακή στο Λουξεμβούργο. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα ελαχιστά ποσά ανα τύπο λογαριασμού:

Αμοιβαία Κεφάλαια ΕλλάδοςΑμοιβαία Κεφάλαια Λουξεμβούργου
Ελάχιστο Ποσό € 2.500 € 10.000 - € 20.000

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μέσω του κοινού λογαριασμού μπορείτε να διασφαλίσετε την κληρονομική διαδοχή. Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται αναλόγως επί των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εντολές οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους δεσμεύουν όλους τους λοιπούς συνδικαιούχους και κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση και να προβεί ακόμη και σε ολική ή μερική εξαγορά των υπό συγκυριότητα μεριδίων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση ή σύμπραξη των άλλων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματά του από τη συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα περιέχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους του λογαριασμού.

Ο Ελληνικός Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (νόμος για την προστασία φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν) εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης επεξεργασίας μέσω του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με δομημένη χειροκίνητη διαμόρφωση.

Δήλωση περι Τήρησης Ιδιωτικότητας

Ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις του νόμου και προκειμένου να προστατέψει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία, η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές περί τήρησης ιδιωτικού χαρακτήρα:

 • Η Εταιρία συλλέγει μόνο πληροφορίες που κρίνει πως είναι σχετικές και απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες του Πελάτη και να διεξαγάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 • Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη προκειμένου να του παράσχει καλύτερη εξυπηρέτηση, υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Η Εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα στοιχεία του Πελάτη σε άλλες εταιρίες ή αντιπροσώπους ή συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών.
 • Η Εταιρία δεν θα κοινοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη σε εξωτερικό οργανισμό παρά μόνο με την συναίνεση του Πελάτη ή εφ’ όσον υποχρεούται να το πράξει βάσει του νόμου ή έχει προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη.
 • Η Εταιρία δύναται εκάστοτε να υποχρεούται να γνωστοποιήσει στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη σε Κρατικούς ή δικαστικούς φορείς ή υπηρεσίες ή στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, αλλά θα το πράττει μόνο εφ’ όσον οι εν λόγω αρχές ενεργούν στα πλαίσια του νόμου.
 • Η Εταιρία σκοπεύει να τηρεί ενημερωμένα στοιχεία του Πελάτη.
 • Η Εταιρία διαθέτει συστήματα αυστηρής ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εγκεκριμένη πρόσβαση οιουδήποτε, περιλαμβανομένου προσωπικού της Εταιρίας, στα στοιχεία του Πελάτη.
 • Tο προσωπικό της Εταιρίας υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις περί τήρησης εμπιστευτικού χαρακτήρα που υπέχει η Εταιρία.
 • Τα στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Αρχή”), για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή υπέστησαν επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που ορίζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (δηλ. η Εταιρία) είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.  

Ενημέρωση πελατών σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεοδμένων / GDPR

Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ισχύει από 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή GDPR), η Εταιρεία θα επιθυμούσε να σας ενημερώσει για την ακολουθούμενη Πολιτική της.

Η Εταιρεία TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποφεύγει την κακή χρήση αυτών. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών, και δημιουργεί ένα ελάχιστο πρότυπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ορισμός DPO - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Κάθε αίτημα, ερώτηση, αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως στην εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Στα γραφεία της εταιρείας. Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθημερινά 9:00-17:00.
  • Μέσω e-mail. Οι πελάτες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στο e-mail: data.protection@triton-am.com .
  • Ταχυδρομικά. Με αποστολή στην διεύθυνση:

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Βαλαωρίτου 15,

10671 Αθήνα

Υπ’ όψιν : Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων

              κας Β.Ντίκου - Εσωτερικής Ελέγκτριας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην αναλυτική Πολιτική της Εταιρείας. -λινκ

Ορισμένα χαρακτηριστικά του λογαριασμού διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι τα εξής:

 • Πρόσβαση σε ισχυρές θεματοφυλακές με ανταγωνιστικό κόστος
 • Ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και λύσεων
 • Σαφής και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική
 • Πρόσβαση στο πνευματικό κεφάλαιο της επενδυτικής ομάδας της Triton

Συχνές ερωτήσεις για τους λογαριασμούς Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων:

Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να μας προσκομίσετε ενδεικτικά, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, τα ακόλουθα έγγραφα:

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας:

*ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δύναται, κατά περίπτωση, να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.

Αμοιβαία ΚεφάλαιαΟμόλογαΜετοχέςETFsΠροϊόντα
Χρηματαγοράς / Νομίσματα
Δομημένα Προϊόντα
(Structured Products)
Λογαριασμός Συμβουλευτικής Διαχείρισης
Λογαριασμός Διακριτικής Διαχείρισης

Όλα τα έξοδα προβλέπονται στη σύμβαση που υπογράφει ο πελάτης με την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα απαρτίζονται απο τις αμοιβές διαχείρισης και θεματοφυλακής, και τις προμήθειες επί των συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Στη σύμβαση γίνεται αναφορά στους κοινούς λογαριασμούς και τι ισχύει σύμφωνα με το δίκαιο κάθε χώρας αντίστοιχα.

Οι συμβάσεις με θεματοφύλακα την HSBC διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο ενώ οι συμβάσεις με ξένους θεματοφύλακες διέπονται αντίστοιχα από το δίκαιο της χώρας που έχει την έδρα του ο Θεματοφύλακας.

Κοινός Λογαριασμός

Ρητώς συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων και αναγνωρίζεται ειδικά από τους Εντολείς ότι μεταξύ των Εντολέων σε σχέση με τις εκ της παρούσας υποχρεώσεις και τα εκ της παρούσας δικαιώματά τους, υφίσταται παθητική και ενεργητική εις ολόκληρο ενοχή. Καθένας από τους Εντολείς μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων Εντολέων, έχων, ενδεικτικά, το δικαίωμα παροχής, ατομικώς, οδηγιών και εντολών προς την Εταιρία, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία την αυτούσια απόδοση ή τη ρευστοποίηση όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου και την απόδοση σε αυτόν του προϊόντος της ρευστοποιήσεως. Οι Εντολείς παρέχουν με το συνημμένο στην παρούσα (Παράρτημα II), αμοιβαία εντολή και ανέκκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΑΚ, πληρεξουσιότητα προς αλλήλους, η οποία θα ισχύει και μετά το θάνατο, ανικανότητα ή κήρυξη σε πτώχευση οιουδήποτε από αυτούς, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε πράξεις διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ακόμη και με αυτοσύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της ρευστοποιήσεως όλων ή ορισμένων από τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου και εισπράξεως του προϊόντος αυτής ή της απολήψεως αυτούσιων στοιχείων του.

Πράξεις ή παραλείψεις και ενός από τους Εντολείς, σε σχέση με την Εταιρία, εφόσον ρητά δεν προβλέπεται το αντίθετο στην παρούσα θεωρούνται κοινές πράξεις ή παραλείψεις όλων των Εντολέων και δεσμευτικές για αυτούς, δυνάμενες να αντιταχθούν εγκύρως έναντι όλων ή οποιουδήποτε από τους Εντολείς. Ειδικότερα, εντολές ή οδηγίες προς την Εταιρία, δηλώσεις, ιδίως για συναίνεση, έγκριση, επιβεβαίωση, σύμπραξη, εξουσιοδότηση που γίνονται ή δίδονται από οποιονδήποτε των Εντολέων θεωρείται αμαχήτως ότι έγιναν ή δόθηκαν από όλους τους Εντολείς από κοινού. Ομοίως καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε Εντολέα λύει την παρούσα σύμβαση και όλα τα γεγονότα τα αναφερόμενα στο άρθρο 486 του Αστικού Κώδικα ενεργούν αντικειμενικώς. Ο καθένας από τους Εντολείς ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για κάθε υποχρέωση των Εντολέων που απορρέει από την παρούσα σύμβαση θέλει δημιουργηθεί από την εφαρμογή τους. Δηλώσεις και πράξεις της Εταιρίας απευθυνόμενες ή απευθυντέες κατά τους όρους του παρόντος προς τους Εντολείς, θεωρούνται εγκύρως γενόμενες έναντι όλων των Εντολέων εφόσον έγιναν έστω και προς έναν των Εντολέων.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι λογαριασμοί είναι ονομαστικοί σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, χρεογράφων και μετρητών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Βεβαίως, μπορείτε να έχετε όσους συνδικαιούχους επιθυμείτε καθώς και ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των ανηλίκων θα χρειαστεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν διαθέτει), διαφορετικά θα χρειαστεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Στη σύμβαση γίνεται αναφορά στους κοινούς λογαριασμούς και τι ισχύει σύμφωνα με το δίκαιο κάθε χώρας αντίστοιχα. Οι συμβάσεις με ξένους θεματοφύλακες διέπονται αντίστοιχα από το δίκαιο της χώρας που έχει την έδρα του ο θεματοφύλακας.

Ναι, μπορείτε. Το ύψος του ενεχύρου εξαρτάται από την τράπεζα που θα σας παραχωρήσει το δάνειο.

Στη διακριτική διαχείριση, όλες οι αποφάσεις αναλαμβάνονται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων με βάσει το επενδυτικό σας προφίλ, ενώ στη συμβουλευτική διαχείριση οι επενδυτικές εντολές εκτελούνται μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του πελάτη.

Οι προβλεπόμενες ενημερώσεις που λαμβάνετε είναι :

 • Η  αποτίμηση χαρτοφυλακίου με την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας που θα λαμβάνετε κάθε μήνα
 • Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του χαρτοφυλακίου σας με τη συχνότητα της προτιμησής σας

Από € 500.000 – € 1.000.000, ανάλογα με την τράπεζα θεματοφυλακής της επιλογής σας.

Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στην εταιρία μας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να λάβετε τα χρήματά σας το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών.

Μέσω κοινού λογαριασμού και ασφαλιστηρίων συμβολαίων LAP (Life Asset Portfolio).

Ο Ελληνικός Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (νόμος για την προστασία φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν) εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης επεξεργασίας μέσω του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με δομημένη χειροκίνητη διαμόρφωση.

Δήλωση περι Τήρησης Ιδιωτικότητας

Ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις του νόμου και προκειμένου να προστατέψει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία, η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές περί τήρησης ιδιωτικού χαρακτήρα:

 • Η Εταιρία συλλέγει μόνο πληροφορίες που κρίνει πως είναι σχετικές και απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες του Πελάτη και να διεξαγάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 • Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη προκειμένου να του παράσχει καλύτερη εξυπηρέτηση, υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Η Εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα στοιχεία του Πελάτη σε άλλες εταιρίες ή αντιπροσώπους ή συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών.
 • Η Εταιρία δεν θα κοινοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη σε εξωτερικό οργανισμό παρά μόνο με την συναίνεση του Πελάτη ή εφ’ όσον υποχρεούται να το πράξει βάσει του νόμου ή έχει προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη.
 • Η Εταιρία δύναται εκάστοτε να υποχρεούται να γνωστοποιήσει στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη σε Κρατικούς ή δικαστικούς φορείς ή υπηρεσίες ή στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, αλλά θα το πράττει μόνο εφ’ όσον οι εν λόγω αρχές ενεργούν στα πλαίσια του νόμου.
 • Η Εταιρία σκοπεύει να τηρεί ενημερωμένα στοιχεία του Πελάτη.
 • Η Εταιρία διαθέτει συστήματα αυστηρής ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εγκεκριμένη πρόσβαση οιουδήποτε, περιλαμβανομένου προσωπικού της Εταιρίας, στα στοιχεία του Πελάτη.
 • Tο προσωπικό της Εταιρίας υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις περί τήρησης εμπιστευτικού χαρακτήρα που υπέχει η Εταιρία.
 • Τα στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Αρχή”), για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή υπέστησαν επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που ορίζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (δηλ. η Εταιρία) είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.  

Ενημέρωση πελατών σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεοδμένων / GDPR

Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ισχύει από 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή GDPR), η Εταιρεία θα επιθυμούσε να σας ενημερώσει για την ακολουθούμενη Πολιτική της.

Η Εταιρεία TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποφεύγει την κακή χρήση αυτών. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών, και δημιουργεί ένα ελάχιστο πρότυπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ορισμός DPO - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Κάθε αίτημα, ερώτηση, αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως στην εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Στα γραφεία της εταιρείας. Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθημερινά 9:00-17:00.
  • Μέσω e-mail. Οι πελάτες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στο e-mail: data.protection@triton-am.com .
  • Ταχυδρομικά. Με αποστολή στην διεύθυνση:

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Βαλαωρίτου 15,

10671 Αθήνα

Υπ’ όψιν : Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων

              κας Β.Ντίκου - Εσωτερικής Ελέγκτριας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην αναλυτική Πολιτική της Εταιρείας. -λινκ