Ευκαιρίες Καριέρας

Στη Triton θεωρούμε την διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας και εξέλιξης μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδιαφερόμαστε να συνεργαστούμε με δραστήρια και ικανά στελέχη τα οποία θα ενισχύσουν την υπάρχουσα ομάδα, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του οράματος της εταιρίας.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση: info@triton-am.com

Για όλα τα βιογραφικά τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.