Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έχοντας δράσει εντός της οικογενείας της HSBC για 14 χρόνια, οι ανάγκες, το θεσμικό πλαίσιο, και οι λειτουργικές διαδικασίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι βαθιά κωδικοποιημένες στο DNA μας. Η άρτια οργανωτική δομή, οι καλές διαχρονικά αποδόσεις και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει προσφέροντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε ελληνικές και ξένες τράπεζες και άλλες εποπτευόμενες εταιρίες μας καθιστούν ιδανικό υποψήφιο συνεργάτη επιχείρησης προς επιχείρηση (B2B) στα πλαίσια δομών ανοιχτής αρχιτεκτονικής.

Οι Ανάγκες σας

Βασιζόμαστε στην εξειδίκευση και στην Αφοσίωση της διαχειριστικής μας ομάδας η οποία αποτελείται από επαγγελματίες που ανακαλύπτουν αξίες στις κεφαλαιαγορές και της μετουσιώνουν σε ελκυστικές επενδυτικές λύσεις. Μέσα από την πολυετή εμπειρία έχουμε εξελίξει τις επενδυτικές μας μεθόδους έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ευκαιρίες και τις προσκλήσεις σε όλα τα στάδια του οικονομικού κύκλου, παραμένοντας πιστοί στην επενδυτική μας φιλοσοφία.

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με την βέλτιστη κατανομή ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχος χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαρκούς παρακολούθησης.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να διαφυλάξουμε και να αυξήσουμε επιτυχώς το κεφάλαιο σας.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Πιστεύουμε και στηρίζουμε την συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση των συνεργατών μας όσον αφορά τις εξελίξεις στον κλάδο και τα νέα προϊόντα.

Οι Λύσεις μας