Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Στη Triton πιστεύουμε πως η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να εκφράζεται έμπρακτα μέσω της ουσιαστικής προσφοράς στην κοινωνία. Στην πολυετή μας πορεία, έχουμε στηρίξει μια πληθώρα εγχειρημάτων με περιβαλλοντικό, κοινωνικό, υγειονομικό και εκπαιδευτικό πρόσημο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα λογότυπα μερικών οργανισμών με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί.

Στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μια από τις κύριες δραστηριότητες των τελευταίων ετών είναι η συνεργασία μας και η υποστήριξη του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού για την προώθηση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης. Το Ινστιτούτο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει πολλαπλές εθελοντικές δράσεις που στοχεύουν ιδιαίτερα στη νέα γενιά και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μερικές από τις δράσεις του περιλαμβάνουν δημοσίευση άρθρων και κειμένων για τους γονείς και τα παιδιά, υλοποίηση ειδικών ενημερωτικών εκδηλώσεων στα σχολεία, διενέργεια επιστημονικών μελετών, συνεργασίες με εγχώριους και διεθνείς φορείς και λοιπά. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών που θα μπορούν στο μέλλον να έχουν την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων στο κομμάτι της χρήσης και διαχείρισης των χρημάτων τους. Βασική μας επιθυμία με τις από κοινού δράσεις μας, είναι να συμβάλουμε στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, ιδιαιτέρως των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα οικονομίας και χρηματοοικονομικών γνώσεων όπως η ατομική διαχείριση κεφαλαίων, η αποταμίευση και οι επενδύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τις δράσεις του, σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gfli.gr/

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις φιλανθρωπικές σας δραστηριότητες για να συζητήσουμε πως θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη συνεισφορά μας.


Μερικοί απο τους οργανισμούς που έχουμε ενισχύσει