Γιατί να επιλέξετε την Triton;

Επικεντρωμένοι στον Πελάτη

Kάθε απόφαση μας έχει ως κεντρικό γνώμονα το συμφέρον του πελάτη.

Διαχειριστικές Ικανότητες

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού υπεραπέδωσε του δείκτη αναφοράς 22 από τα τελευταία 30 χρόνια, και σημείωσε την υψηλότερη σωρευτική απόδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό κατά την περίοδο 1991-2021.

Πραγματική Ανεξαρτησία

Το γεγονός ότι δεν ανήκουμε σε τραπεζικό ή ασφαλιστικό όμιλο περιορίζει αποτελεσματικά την σύγκρουση συμφερόντων.

Διεθνείς Συνεργασίες

Προσφέρουμε πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες των HSBC, JP Morgan, Amundi, Lombard Odier, Banque Cantonale de Genève, Societe Generale Luxembourg, Swiss Life.

Ήθος και Κοινωνική Υπευθυνότητα

Ενταγμένοι στην πρωτοβουλία PRI (“Principles for Responsible Investment”) από το 2020.

Μέλος του Ομίλου HSBC για 14 χρόνια

Εφαρμόζουμε τον κανόνα «Παγκόσμια σκέψη, τοπική δράση» διατηρώντας υψηλά πρότυπα στην εξυπηρέτηση πελατών και τηρώντας ισχυρές πολιτικές και διαδικασίες.

Πολυετής Εμπειρία στον Κλάδο

Δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των επενδύσεων από το 1991. Τα περισσότερα στελέχη μας έχουν εμπειρία άνω των 20 ετών, συμπληρώνοντας κατά μέσο όρο πάνω από 15 έτη στην Triton.

Ανταγωνιστική Τιμολόγηση

Η επιχειρηματική λογική δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων, η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και η ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τους πελάτες μας λόγω της ανεξάρτητης δομής μας, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τόσο τις επενδυτικές λύσεις Triton όσο και των συνεργατών μας στο πλέον ανταγωνιστικό κόστος.