Εταιρικοί Πελάτες

Έχουμε πολυετή εμπειρία συνεργασίας με εταιρικούς πελάτες απο διάφορους κλάδους (ναυτιλία, τεχνολογία, τουρισμό, λιανική, μεταξύ άλλων) τόσο μέσω της προσφοράς υπηρεσιών επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, όσο και μέσω υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου μας. Μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών μας, μπορούμε να σας παρέχουμε λύσεις για τη διαχείριση των διαθεσίμων σας ή την δημιουργία ομαδικών επενδυτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τους εργαζόμενους σας.

Οι Ανάγκες σας

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στο προφίλ των υποχρεώσεων σας.

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με βέλτιστη κατανομή ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαρκούς παρακολούθησης.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε σε επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να διαφυλάξουμε και να αυξήσουμε επιτυχώς το κεφάλαιο σας.

Μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας η εταιρεία σας θωρακίζεται από απρόβλεπτους κινδύνους.

Οι Λύσεις μας