Επενδυτικές Αρχές

Στην Triton Asset Management πορευόμαστε πάντοτε με βάση τις παρακάτω επενδυτικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται οι επενδυτικές μας αποφάσεις.

1. Πελατοκεντρική Προσέγγιση
Λειτουργούμε με κεντρικό γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Απώτερος σκοπός μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να πετύχουν όλους τους στόχους τους.

2. Αντικειμενικότητα
Είμαστε ανεξάρτητοι από χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά ιδρύματα, γεγονός που μειώνει τη σύγκρουση συμφερόντων στις επενδυτικές μας αποφάσεις.

3. Υπευθυνότητα
Ως διαχειριστές μεγάλων θεσμικών επενδυτών, αναγνωρίσουμε την ευθύνη που μας έχει ανατεθεί, επενδύοντας σε βιώσιμες λύσεις με μακροπρόθεσμη αξία που έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην εγχώρια ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.