Ιδρύματα και Οικογενειακά Γραφεία

Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στον σχεδιασμό προσαρμοσμένων επενδυτικών λύσεων και στρατηγικών για ιδρύματα και οικογενειακά γραφεία, με σκοπό την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και την διαχείριση κινδύνων. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους περιορισμούς των καταστατικών των ιδρυμάτων καθώς και την πολυπλοκότητα των αναγκών ενός οικογενειακού γραφείου. Στόχος μας είναι να βρούμε την βέλτιστη επενδυτική στρατηγική για τις δικές σας ανάγκες.

Οι Ανάγκες σας

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με την βέλτιστη κατανομή ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχος χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαρκούς παρακολούθησης.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Παρέχουμε υψηλά εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις, πλήρως προσαρμόσιμες στο όραμα και τις αξίες σας.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να διαφυλάξουμε και να αυξήσουμε επιτυχώς το κεφάλαιο σας.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας η εταιρεία σας θωρακίζεται από απρόβλεπτους κινδύνους.

Οι Λύσεις μας