Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν άμεση ρευστότητα. Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στην εταιρία μας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να λάβετε τα χρήματά σας το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών όπως ο νόμος ορίζει.