Η αρχική επένδυση γίνεται μέσω κατάθεσης του ποσού επένδυσης στο λογαριασμό του θεματοφύλακα.