Ναι, από τις οικογένειες αμοιβαίων που αντιπροσωπεύει η Triton δηλαδή μερίδια αμοιβαίων JPMorgan, Amundi, ή HSBC. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.