Οι προμήθειες συναλλαγών στα αμοιβαία κεφάλαια περιορίζονται μόνο στις προμήθειες συμμετοχής/εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα.