Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν ρευστότητα καθημερινά. Η εταιρία μας, εφόσον λάβει έγκαιρα την αίτηση εξαγοράς μεριδίων (εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων – cut off times), θα προχωρήσει στη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε διάστημα 3 έως 5 εργασίμων ημερών ανάλογα με την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλεγεί.