Από € 500.000 – € 1.000.000, ανάλογα με την τράπεζα θεματοφυλακής της επιλογής σας.