Τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια με θεματοφύλακα την HSBC Continental Europe έχουν διαφορετικό ελάχιστο ποσό επένδυσης απο τα Α/Κ που έχουν θεματοφυλακή στο Λουξεμβούργο. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα ελαχιστά ποσά ανα τύπο λογαριασμού:

Αμοιβαία Κεφάλαια ΕλλάδοςΑμοιβαία Κεφάλαια Λουξεμβούργου
Ελάχιστο Ποσό € 2.500 € 10.000 – € 20.000

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.