Η αποδοχή γίνεται μέσω εμβάσματος ή τραπεζικής επιταγής στον λογαριασμό υποδοχής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην τράπεζα HSBC.