Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίου γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε το μέγιστο βαθμό ασφάλειας των συναλλαγών με όλους τους πελάτες.