Η TRITON συνεργάζεται με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού καθώς και με Έλληνες θεματοφύλακες όπως η HSBC, η Societe Generale & η Lombard Odier. Δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού και διατήρηση των περιουσιακών στοιχειών σε τραπεζικούς οργανισμούς υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.