Όλα τα έξοδα προβλέπονται στη σύμβαση που υπογράφει ο πελάτης με την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα απαρτίζονται απο τις αμοιβές διαχείρισης και θεματοφυλακής, και τις προμήθειες επί των συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.