Κανένα, όλα τα έξοδα επιβαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει.