Οι προβλεπόμενες ενημερώσεις που λαμβάνετε είναι :

  • Η  αποτίμηση χαρτοφυλακίου με την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας που θα λαμβάνετε κάθε μήνα
  • Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του χαρτοφυλακίου σας με τη συχνότητα της προτιμησής σας