Οι προβλεπόμενες ενημερώσεις που λαμβάνετε είναι :

  • Οι βεβαιώσεις συμμετοχών/εξαγορών που λαμβάνετε την επόμενη εργάσιμη της συναλλαγής σας
  • Η  καρτέλα επενδυτή με την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας που λαμβάνετε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο
  • Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του χαρτοφυλακίου σας με τη συχνότητα της προτιμησής σας