Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να μας στείλετε ηλεκτρονικά αντίτυπα των ακόλουθων εγγράφων:

  • Δελτίο Ταυτότητας
  • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
  • Πρόσφατος λογαριασμός ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ)
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό επαγγέλματος και επαγγελματικής διεύθυνσης
  • Πιστοποιητικό που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας: