Βίκυ Ντίκου

Εσωτερική Ελέγκτρια

Η Βίκυ Ντίκου εντάχθηκε στην εταιρία το 2009 και εργάζεται ως Εσωτερική Ελέγκτρια. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις και πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν την ένταξή της στην Triton κατείχε θέσεις με ελεγκτικά καθήκοντα σε εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα (ΑΕΕΔ, ΑΕΠΕΥ) καθώς και σε συμβουλευτικές εταιρίες. Σήμερα κατέχει επίσης τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  (DPO) της εταιρίας.