Ελένη Παπαλεξανδροπούλου

Διευθύντρια Τμήματος Επενδύσεων

Η Ελένη Παπαλεξανδροπούλου εντάχθηκε στην εταιρεία το 1993 όπου και έχει αναλάβει διάφορους ρόλους. Έχει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση μετοχικών αμοιβαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος, ενώ προηγουμένως είχε αναπτύξει και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική ανάλυση. Διαθέτει την ικανότητα να αναλύει με αποτελεσματικότητα σύνθετα ζητήματα και έχει βαθειά γνώση των διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου. Κατέχει BSc στα Οικονομικά και MSc σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά και είναι διαπιστευμένη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.