Αλέξανδρος Μαγκλάρας

Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επενδύσεων

Ο Αλέξανδρος Μαγκλάρας εντάχθηκε στην εταιρεία το 2013 ως σύμβουλος διοίκησης υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Εξειδικεύεται σε μετοχές, παράγωγα και αγορές ομολόγων και στηρίζεται σε βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς και στην εμπειρία του στην έναρξη λύσεων και στρατηγικών διαχείρισης επενδύσεων/κινδύνων. Σήμερα κατέχει τη θέση του Chief Investments Officer, επιβλέπει όλα τα επενδυτικά προϊόντα της εταιρείας και ενεργεί ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου για ελληνικές στρατηγικές μετοχικού κεφαλαίου. Έχει 20 χρόνια προυπηρεσία και πριν ενταχθεί στην Triton κατείχε θέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, την P&K Securities και την NBG Securities. Είναι κάτοχος MBA από την ALBA και είναι διαπιστευμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το 2004 παρακολούθησε ένα εκτελεστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Συνταξιοδοτικά Ταμεία και τη Διαχείριση Επενδύσεων στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.