Αθανάσιος Τούλης

Γενικός Διευθυντής

Ο Θανάσης Τούλης εντάχθηκε στην εταιρεία το 1994. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ανέλαβε πολλαπλούς ρόλους και υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις εντός της εταιρείας, όπως Προϊστάμενος Λογιστικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (LCO), Οικονομικός Διευθυντής (CFO), Διευθυντής Οργάνωσης (COO). Σήμερα κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, υπεύθυνου για όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρείας. Είναι επίσης ο Επικεφαλής της Λειτουργίας Συμμόρφωσης. Πριν ενταχθεί στην εταιρεία ο Θανάσης εργάστηκε ως εξωτερικός ελεγκτής (1991-1994). Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου Α’ στη φορολογική και λογιστική και διαπιστευμένος διαχειριστής από τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος και Κύπρου.