Δημήτρης Παναγιώτου

Διευθυντής Portfolio Management

Ο Δημήτρης Παναγιώτου εντάχθηκε στην εταιρεία το 2005 ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Προηγούμενες θέσεις ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Aspis Securities (2000-2004), Marketing & Operations Manager της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ (1994-2000), Οικονομικός Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων Αμερικής (Ατλάντα-ΗΠΑ, 1990-1994) και Διευθυντής Λειτουργιών της Εταιρείας Boston (Βοστώνη-ΗΠΑ, 1987-1990). Ο Δημήτρης είναι κάτοχος πτυχίου M.B.A. στις Διεθνείς Επιχειρήσεις από το Πανεπιστήμιο George Washington και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Tufts, Medford MA. Είναι διαπιστευμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς –HCMC ως Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Σύμβουλος Επενδύσεων και Σύμβουλος Παραγώγων.