Ιωάννης Βεζανής

Ιδρυτής και Μέτοχος

Ο Γιάννης Βεζάνης είναι ο μέτοχος και ιδρυτής της εταιρείας (1991). Υπεύθυνος για το Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού από το 1991 έως το 2004. Υπήρξε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην BNP Paribas για την Ελλάδα (1986-1991) και Ανώτερος Διευθυντής Πιστώσεων στην Bank of America Greece (1981-1986). Μέλος της HSBC Greece EXCO (1994-2012). Είναι κάτοχος MBA από το Insead France, πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διαπιστευμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.