Κατερίνα Μαρμαρά

Διευθύντρια Πωλήσεων

Η Kατερίνα εντάχθηκε στην TRITON ASSET MANAGEMENT το 2009 και διευθύνει το τμήμα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών.
Πρίν από την ένταξη της στην Εταιρεία, υπηρέτησε για μια σειρά ετών σε διευθυντικές εκτελεστικές θέσεις των ιδιωτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, πάντα στον τομέα του Private Banking,
της HSBC Bank Plc (2000-2008) και προηγουμένως στην Barclays Bank Plc (1985-2000 μέλος και του ΔΣ της Τράπεζας). Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι διαπιστευμένη από τη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Σύμβουλος Επενδύσεων καθώς επίσης και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μιλάει τρείς γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, και Ιταλικά. Η Κατερίνα έχει σημαντική, πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, στον τραπεζικό κλάδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συμβάλλει ενεργά στην διεύρυνση και ανάπτυξη πελατειακών συνεργασιών, (τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα). Συμμετέχει ενεργά στα διοικητικά και επενδυτικά θέματα της Εταιρίας.