Μιχάλης Πλαδέλης

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Μιχάλης Πλαδέλης εντάχθηκε στην εταιρεία το 2014 ως Οικονομικός Διευθυντής. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των κεφαλαιαγορών από το 2000 και κατά τη διάρκεια της 25χρονης καριέρας του έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στο λογιστήριο εμπορικών, κατασκευαστικών και υπηρεσιακών εταιρειών. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Α’ Πτυχίου Νομικής και Λογιστικής.