Στυλιανός Θεωδορόπουλος

Διευθυντής Portfolio Management

Ο Στέλιος Θεοδωρόπουλος εντάχθηκε στην εταιρεία το 2017 ως Senior Investment Consultant. Έχει εργαστεί ως διαχειριστής για εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, συνταξιοδοτικά ταμεία, και για πελάτες private banking για περισσότερο από μια δεκαετία με εξειδίκευση στη διαχείριση κεφαλαίων. Είναι κάτοχος MBA σε Banking & Finance από το Drexel University PA στις ΗΠΑ και Bachelor στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.