Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών

Η Triton Asset Management υποστηρίζει ενεργά θεσμικούς επενδυτές  με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της  από το 1992. Το μακροχρόνιο ιστορικό διαχείρισης που έχουμε από αντίστοιχους φορείς, η άρτια οργανωτική δομή μας, οι διαχρονικά καλές αποδόσεις και οι βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές που ακολουθούμε μας καθιστούν ιδανικό συνεργάτη στην ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών σας. Σήμερα, πάνω απτό 1/3 του συνολικού μας ενεργητικού υπό διαχείριση προέρχεται από θεσμικούς επενδυτές.

Απευθυνόμαστε σε


 • Ασφαλιστικά Επικουρικά Ταμεία
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • Χρηματοπιστωτικοί Ιδρύματα
 • Ιδρύματα – Κληροδοτήματα
 • Εκπαιδευτικές και Εκκλησιαστικές Οργανώσεις
 • Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών
 • Μεγάλες Εταιρείες του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
 • Συνταξιοδοτικά & Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία

Που Αναζητούν


 • Επαγγελματική διαχείριση
 • Διασπορά κινδύνου
 • Φορολογική αποτελεσματικότητα
 • Ρευστότητα επενδύσεων
 • Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων
 • Αύξηση του ενεργητικού σας και προστασία από τον πληθωρισμό
 • Εξοικονόμηση για μελλοντικές ανάγκες
 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητές σας
 • Ζητήματα αναφοράς Solvency II
 • Προϊόντα Unit Link
 • Ζητήματα και περιορισμοί ESG
 • Συνεχής εκπαίδευση & επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματική Διαχείριση Ενεργητικού και Υποχρεώσεων

Προσφέροντας


 • ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Triton
 • ΟΣΕΚΑ από άλλους οργανισμούς (HSBC, JP Morgan, Amundi)
 • Κατασκευή χαρτοφυλακίου & ανάλυση κατανομής περιουσιακών στοιχείων
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης
 • Πρόσβαση σε ισχυρές διεθνείς θεματοφυλακές
 • Εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια
 • Λύσεις ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
 • Θεσμικές κατηγορίες μεριδίων (institutional share classes) με μειωμένη αμοιβή διαχείρισης

Η Triton Asset Management διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της που ασχολείται με τη ανάλυση των αναγκών σας, με την διαμόρφωση επενδυτικών λύσεων και με τη διαχείριση των κεφαλαίων σας.