Οι προβλεπόμενες ενημερώσεις που λαμβάνετε είναι :

  • Οι βεβαιώσεις συμμετοχών/εξαγορών που λαμβάνετε την επόμενη εργάσιμη της συναλλαγής σας
  • Η  καρτέλα επενδυτή με την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας που λαμβάνετε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο
  • Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του χαρτοφυλακίου σας με τη συχνότητα της προτιμησής σας

Μπορείτε να επενδύσετε σε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Triton, καθώς και σε αμοιβαία κεφάλαια του δικτύου συνεργατών μας (HSBC, JP Morgan, Amundi). Μάθετε περισσότερα.

Ναι, από τις οικογένειες αμοιβαίων που αντιπροσωπεύει η Triton δηλαδή μερίδια αμοιβαίων JPMorgan, Amundi, ή HSBC. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέσω του κοινού λογαριασμού μπορείτε να διασφαλίσετε την κληρονομική διαδοχή. Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται αναλόγως επί των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εντολές οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους δεσμεύουν όλους τους λοιπούς συνδικαιούχους και κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση και να προβεί ακόμη και σε ολική ή μερική εξαγορά των υπό συγκυριότητα μεριδίων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση ή σύμπραξη των άλλων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματά του από τη συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα περιέχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους του λογαριασμού.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν άμεση ρευστότητα. Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στην εταιρία μας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να λάβετε τα χρήματά σας το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών όπως ο νόμος ορίζει.

Τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια με θεματοφύλακα την HSBC Continental Europe έχουν διαφορετικό ελάχιστο ποσό επένδυσης απο τα Α/Κ που έχουν θεματοφυλακή στο Λουξεμβούργο. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα ελαχιστά ποσά ανα τύπο λογαριασμού:

Αμοιβαία Κεφάλαια ΕλλάδοςΑμοιβαία Κεφάλαια Λουξεμβούργου
Ελάχιστο Ποσό € 2.500 € 10.000 - € 20.000

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Οι προβλεπόμενες ενημερώσεις που λαμβάνετε είναι :

  • Οι βεβαιώσεις συμμετοχών/εξαγορών που λαμβάνετε την επόμενη εργάσιμη της συναλλαγής σας
  • Η  καρτέλα επενδυτή με την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας που λαμβάνετε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο
  • Κατόπιν συνεννόησης μαζί μας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του χαρτοφυλακίου σας με τη συχνότητα της προτιμησής σας

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι λογαριασμοί είναι ονομαστικοί σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Ναι, μπορείτε. Το ύψος του ενεχύρου εξαρτάται από την τράπεζα που θα σας παραχωρήσει το δάνειο.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν ρευστότητα καθημερινά. Η εταιρία μας, εφόσον λάβει έγκαιρα την αίτηση εξαγοράς μεριδίων (εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων - cut off times), θα προχωρήσει στη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε διάστημα 3 έως 5 εργασίμων ημερών ανάλογα με την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλεγεί.