Το ελάχιστο ποσό ανοίγματος εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού που επιθυμείτε να ανοίξουμε.

Μπορούμε να βάλουμε 2.500 για τα ελληνικά Α/Κ με θεματοφύλακα της HSBC Continental Europe, Greece, και από 10.000 έως 20.000, αναλόγως της οικογένειας των Α/Κ που θα επιλεγεί, για τα Α/Κ του Λουξεμβούργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.