Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν άμεση ρευστότητα. Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στην εταιρία μας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να λάβετε τα χρήματά σας το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών όπως ο νόμος ορίζει.

Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στην εταιρία μας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να λάβετε τα χρήματά σας το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι λογαριασμοί είναι ονομαστικοί σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι λογαριασμοί είναι ονομαστικοί σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Η αρχική επένδυση γίνεται μέσω κατάθεσης του ποσού επένδυσης στο λογαριασμό του θεματοφύλακα.

Κατάθεση απαραίτητων έγγραφων για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά όπως περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα 1.  
Αποστολή εμβάσματος στον λογαριασμό υποδοχής του αμοιβαίου κεφαλαίου στην τράπεζα HSBC.

Ναι. Μπορείτε να έχετε όσους λογαριασμούς επιθυμείτε με τους συνδικαιούχους που εσείς ορίζετε.

Βεβαίως, μπορείτε να έχετε όσους συνδικαιούχους επιθυμείτε καθώς και ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των ανηλίκων θα χρειαστεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν διαθέτει), διαφορετικά θα χρειαστεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίως, μπορείτε να έχετε όσους συνδικαιούχους επιθυμείτε καθώς και ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των ανηλίκων θα χρειαστεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν διαθέτει), διαφορετικά θα χρειαστεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Ναι, από τις οικογένειες αμοιβαίων που αντιπροσωπεύει η Triton δηλαδή μερίδια αμοιβαίων JPMorgan, Amundi, ή HSBC. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.