Ναι, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, χρεογράφων και μετρητών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ναι, μπορείτε. Το ύψος του ενεχύρου εξαρτάται από την τράπεζα που θα σας παραχωρήσει το δάνειο.

Ναι, μπορείτε. Το ύψος του ενεχύρου εξαρτάται από την τράπεζα που θα σας παραχωρήσει το δάνειο.

Οι προμήθειες συναλλαγών στα αμοιβαία κεφάλαια περιορίζονται μόνο στις προμήθειες συμμετοχής/εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν ρευστότητα καθημερινά. Η εταιρία μας, εφόσον λάβει έγκαιρα την αίτηση εξαγοράς μεριδίων (εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων - cut off times), θα προχωρήσει στη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε διάστημα 3 έως 5 εργασίμων ημερών ανάλογα με την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει επιλεγεί.

Στη διακριτική διαχείριση, όλες οι αποφάσεις αναλαμβάνονται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων με βάσει το επενδυτικό σας προφίλ, ενώ στη συμβουλευτική διαχείριση οι επενδυτικές εντολές εκτελούνται μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του πελάτη.

Τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια με θεματοφύλακα την HSBC Continental Europe έχουν διαφορετικό ελάχιστο ποσό επένδυσης απο τα Α/Κ που έχουν θεματοφυλακή στο Λουξεμβούργο. Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τα ελαχιστά ποσά ανα τύπο λογαριασμού:

Αμοιβαία Κεφάλαια ΕλλάδοςΑμοιβαία Κεφάλαια Λουξεμβούργου
Ελάχιστο Ποσό € 2.500 € 10.000 - € 20.000

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Από € 500.000 – € 1.000.000, ανάλογα με την τράπεζα θεματοφυλακής της επιλογής σας.

Η αποδοχή γίνεται μέσω εμβάσματος ή τραπεζικής επιταγής στον λογαριασμό υποδοχής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην τράπεζα HSBC.